Een boek met persoonlijke verhalen uit uw eigen woonomgeving. Over bijna vergeten personen, verdwijnende gebouwen. Vertellingen achter huizen, bomen, kapelletjes, winkels. U vindt ze in een cultuurhistorisch boek van waarde.

De verborgen, soms kleine menselijke verhalen verhogen de waarde van uw woonomgeving. Het zijn verhalen van waarde.

“Ik heb nooit geweten dat die groep huizen vroeger als een landgoed bij elkaar hoorden.”
lezer

H&OV - omslag ws      H&OV - binnenwerk ws

Een cultuurhistorisch boek van waarde start ik soms op eigen initiatief, soms op initiatief van u als opdrachtgever. Omdat u weet dat er bijzondere verhalen schuilen achter een gebied of een gebouw. Omdat u de waarde ervan kent en u de achterliggende verhalen niet verloren wilt laten gaan.

Ik denk graag met u mee over het doel, de doelgroep, de opzet en de uitvoering van het boek. Wat is de aanleiding van het project, wie is uw beoogde publiek en wat wilt u met het boek bereiken?  Wordt het een bundeling van (persoonlijke) verhalen over een thema, gebied of periode? Of wilt u de verhalen laten verweven tot een lopende tekst? Welke sfeer moet het boek uitstralen?

Voor de uitwerking zoek ik, voor zover mogelijk, personen die uit eigen ervaring weten hoe het leven was. Hoe zag het er uit en hoe hebben zij het beleefd? Ik zorg voor de interviews en de uitwerking van de verhalen. Wanneer personen niet meer leven, personificeer ik verhalen soms.

H&OV - een woelig bestaan

De kosten van een cultuurhistorisch boek van waarde zijn afhankelijk van uw wensen en financiële mogelijkheden. Ik zoek naar manieren om uw doel te kunnen bereiken. Op basis daarvan ontvangt u van mij een passende offerte.

H&OV - verborgen geheimen

De Kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst is een jaarlijks cultureel evenement in IJsselstein. Enkele jaren liep ik er rond als de muze van het festival: mevrouw Klein Sprokkelhorst, een wichelroedeloopster uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

In deze rol kreeg ik veel vragen van bezoekers: wie was deze dame, heeft ze echt bestaan en was dit ook haar werkelijke naam?

Haar verhaal vond ik te bijzonder om te laten liggen en ik stelde het festivalbestuur voor om het in een klein boek vast te leggen. Het bestuur nam het idee over, breidde de opzet uit en gaf het uiteindelijke boek cadeau aan de ruim 600 festivalvrijwilligers, in het kader van het eerste evenementenlustrum. De bundel Hemelse en Ondergrondse Verhalen heb ik, inmiddels als medebestuurslid, zelf ontwikkeld en geschreven. Samen met een collega.

Hemelse en Ondergrondse Verhalen is een cultuurhistorisch boek van waarde geworden vol bijzondere vertellingen uit IJsselstein. De opzet is in de stijl van het festival – sprookjesachtig en verrassend: de verborgen verhalen ontdek je pas na het losrillen van pagina’s in het boek.

De cultuurhistorische uitgave met een oplage van 1000 exemplaren, is met enthousiasme ontvangen. Mijn collega Jos Bol en ik stonden voor het concept, de teksten en de eindredactie. De vormgevers van Ontwerpkantoor Vonk Specht verfijnden het concept en goten het geheel in een creatieve vormgeving.

De foto’s onder cultuurhistorisch boek van waarde op deze site geven een indruk van Hemelse en Ondergrondse Verhalen. De getoonde teksten zijn van mijn hand. Klikt u vooral op de foto’s, dan zijn de teksten leesbaar.