Een persoonlijk boek over uw leven. Of over een deel van uw leven. Een vertelling in uw eigen woorden, vastgelegd na één uitgebreid interview. Een levensportret van waarde is een professioneel vormgegeven boek dat makkelijk leest. Een bijzonder cadeau voor uzelf of uw naasten.

Wilt u uitgebreider ingaan op uw levensverhaal? Zie levensboek van waarde.

“Ik heb in alle openheid aan Anke mijn verhaal kunnen vertellen. Ze straalt duidelijk uit dat ik haar kan vertrouwen. Openheid kostte mij dan ook geen moeite.”
verteller

lb - binnenz nw leven ws

Een levensportret van waarde is gebaseerd op één uitgebreid interview. Voor we starten overleg ik eerst met u of met de initiatiefnemer van uw boek. Waar wilt u over vertellen? Gaat u in op uw levensloop of beperkt u zich tot een bepaalde periode uit uw leven?  Uw kindertijd, een afgerond huwelijk, uw jaren in het buitenland. Of een levensfase waarnaar u regelmatig wilt terugkeren of misschien juist wilt afsluiten nadat u uw verhaal heeft vastgelegd. Wanneer uw keuze duidelijk is, maken we een afspraak voor het interview. Bij voorkeur bij u thuis. U vertelt en ik luister. Af en toe stel ik verdiepende vragen.

Het gesprek duurt ongeveer drie uur. Omdat het om uw eigen verhaal gaat zoals ú het heeft beleefd, voeren we het gesprek een-op-een.

Uw verhaal werk ik het uit tot een goedlopende tekst. In uw eigen woorden. De laatste tekstversie krijgt u ter goedkeuring te lezen. Naar wens kunt u foto’s of andere afbeeldingen in het boek opnemen. Daarna gaat de tekst naar een professioneel vormgever.

uw levensportret van waarde is klaar 

Ongeveer twee maanden na het gesprek kom ik uw levensportret van waarde overhandigen. Uiteraard in feestverpakking.

anders

Heeft u andere wensen over uw levensportret? Ik denk graag met u mee.

lb - binnenz foto v ws

De totstandkoming van een levensportret van waarde neemt ongeveer 35 uur in beslag: van het interview tot en met het begeleiden van het drukwerk. Daarna heeft u een genaaid gebonden boek in handen met ongeveer 25 pagina’s, een harde kaft en een leeslint.

De kosten bedragen 900 euro. Dat is inclusief professionele vormgeving en drukwerk, BTW, het eerste exemplaar van het boek en exclusief een kleine vergoeding voor eventuele reiskosten. Het oriënterende gesprek breng ik niet in rekening.

Extra boekexemplaren kunt u bijbestellen voor ongeveer 20 euro per stuk.

 

Onderstaande fragmenten geven een indruk van levensverhalen die ik heb vastgelegd. Om privacyredenen zijn de namen van de vertellers weggelaten. Gebruikte namen zijn gefingeerd.

“In de klas zaten we in banken. Twee aan twee. Meestal hadden we juffen, maar er was ook wel eens een non die voor de klas stond. Dat was een heel braaf mens. Dan moesten we allemaal heilige liedjes zingen. Marialiedjes en zo.”
vertelster

“Onze school had twee juffen en twee meesters in vier lokalen. Ik zie de lokalen nog zo voor me. De klassen 1 en 2 waren apart, de klassen 3 en 4 samen en 5, 6 en 7 ook samen. Er waren gewoon te weinig leerlingen.”
verteller

“Als mijn tante bij ons kwam logeren, moest ik altijd bij haar slapen. We sliepen dan in mijn kamer, in mijn bed – ik had een twijfelaar. Maar ze was heel dik. En ze snurkte en ze knarsetandde. En wat ik ergste vond was dat ze aan de rand van het bed altijd met haar voeten over elkaar wreef!”
vertelster

“Mensen zeggen wel eens dat het goed is om jaloerse gevoelens te hebben. Maar ik denk dan altijd, wat raar! Mensen die jaloers zijn, geloven niet genoeg in zichzelf. Je innerlijke kracht is dan blijkbaar niet groot genoeg om erop te vertrouwen dat anderen jou wel de moeite waard vinden. Je richt je te veel op wat anderen van je denken.”
verteller

“Mijn moeder had er erg veel moeite mee dat ik wegging bij Ad en onze kinderen en ging samenwonen met Karel. ‘Je laat je kinderen niet in de steek!’ En: ‘Je gaat hokken!’ Ik heb moeder nooit verteld dat Ad manisch depressief was.”
vertelster

“Mijn man was een hele lieve man. Hij was van 1914. Hij was zeven of acht jaar ouder. Dat lag er aan of je het in maart of in april zei.”
vertelster